Co dovedou?

Vhodně umístěny dokáží markýzy http://www.technorol.eu/markyzy http://www.technorol.eu/markyzy zastiňovat potřebná místa, současně však nebrání šíření světla, volnému proudění vzduchu, neomezují uživatele v rozhledu, mohou plnit i další funkce. Při drobném dešti mohou částečně zastoupit zastřešení, přestože to není jejich primární funkce. Jejich skladnost, možnost manipulovat s nimi, roztáhnout je a zase stáhnout, z nich činí nástroj k použití podle okamžité potřeby.

Trocha historie

Původní podoba těchto stínících prvků byla ale pevná. Bylo to vlastně menší zastřešení balkónů, případně oken, nebo vchodů. Tato zastřešení byla dekorativní, ačkoliv ani jejich praktická stránka nejde pominout. Teprve dlouholetým vývojem se přestěhovaly z domů bohatých měšťanů a šlechtických sídel do malých domků a k obchůdkům, tak, jak je známe ponejvíce dodnes.