Zařízení, o němž ani nevíte

Možná se domníváte, že veškeré zajištění a možnost ochrany, začne-li hořet, je na zdi visící klasický červený hasící přístroj. Ale dovedli byste ho v případě potřeby vůbec použít? Přesto, že by měl být ve všech prostorech dostupný, málokdo by věděl, co s ním. Takový hasící přístroj je jen jedním kolečkem v mnohem širším mechanismu protipožárních opatření, která jsou jednoznačně stanovena normami a předpisy. Nebojte se, pokud začne hořet, nejste na to sami.

Vybavení do každého objektu

Především je naprosto nezbytné, aby zmíněná předepsaná opatření byla splněna ve všech bodech. Kromě zmíněného hasícího přístroje jsou jejich další nezbytnou součástí i protipožární systémy EPS. Tato zařízení, která sestávají z hlásiče, ústředny a několika dalších zařízení, bezpodmínečně musí namontovat odborná firma, která následně vystaví certifikát a bude provádět nezbytnou pravidelnou údržbu a servis, firma, která provozuje i HOT LINE, kam se dovoláte v případě problémů či nejasností. Vyberte si firmu se zkušenostmi, firmu, za niž hovoří recenze stávajících zákazníků.